Яких сфер торкнеться Європейська зелена угода?


 

 

Прийнята Європейською Комісією Європейська Зелена угода має на меті створення необхідних засад задля досягнення цілі перетворення Європи на перший кліматично-нейтральний континент до 2050 року.

 

В попередньому матеріалі (лінк) наголошував, що дана ініціатива охоплює практично усі сфери життя Європейського Союзу включно із економікою, громадськістю та політикою. Зараз же, хочу більш детально привернути увагу до сфер політик, що зазнають суттєвих змін внаслідок реалізації Зеленої угоди.

 

 1. Чиста енергія

 

Дана частина передбачає повну декарбонізацію енергетичної системи ЄС, яка базується на основних принципах: пріоритет ефективності та розвиток альтернативних джерел енергії; безпечне да доступне енергопостачання; повністю інтегрований, взаємопов’язаний та оцифрований ринок енергетики.

 

Основні пункти «Чистої енергї»:

 

 • Об’єднання енергетичних систем та інтегрування у систему поновлювальних джерел енергії;
 • Просування інноваційних технологій та сучасної інфраструктури;
 • Підвищення енергоефективності продуктів;
 • Декарбонізація газовидобувної галузі та сприяння інтеграції між секторами економіки;
 • Розширення прав і можливостей споживачів енергії та допомога країнам-членам у подоланні енергетичних криз;
 • Посилення транскордонного та регіонального співробітництва задля поширення альтернативних джерел енергії;
 • Просування енергетичних стандартів та технологій ЄС на глобальний рівень;
 • Розвинення потенціалу морської вітроенергетичної галузі.

 

 1. Стале виробництво

 

Досягнення кліматичних цілей ставить перед ЄС задачу створення нової політики виробництва, яка базуватиметься на відновлювальній економіці. Передбачається, що ключовою метою буде стимулювання розвитку нових ринків кліматично-нейтральних і відновлювальних продуктів. Варто зазначити і важливість декарбонізації та модернізації енергоємних виробництв, таких як металургія та цементна промисловість.

 

У передбаченому Зеленою угодою Плану дій із відновлювальної економіки зазначається, що пріоритетом буде повторне використання матеріалів до їх утилізації. Ці зусилля будуть перш за все використані на секторах виробництва: текстиль, будівництво, електронна та пластмасова промисловості.

 

Вказано, що до 2030 року всі пакувальні матеріали, які використовуються в ЄС будуть відновлювальні.

 

Також буде запроваджено цифровий контроль, який передбачає моніторинг забруднення води та повітря, стеження й оптимізацію співвідношення між енергетикою та використання природних ресурсів.

 

У секторі електроніки будуть використані засоби стимулювання споживачів електронних приладів, які користуватимуться девайсами із відновлювальних матеріалів.

 

 1. Будівництво

 

Будівництво, використання та ремонт будівель вимагає великої кількості енергії та ресурсів, таких як пісок, гравій та цемент. Передбачена Зеленою угодою програма створює засади задля ефективного поєднання ефективності будівництва із екологічними принципами. Відштовхуючись від цього, були представлені наступні пункти, що стимулюють кращі енергетичні показники для будівель:

 

 • Рівень цін на різні джерела енергії повинні стимулювати до вибору будівництва енергозберігаючих будівель;
 • Проектування будівель має відповідати засадам відновлювальної економіки;
 • Збільшення цифрових технологій;
 • Збільшення кліматично-перевірених будівель;
 • Суворе дотримання правил щодо екологічних показників будівель.

 

Задля досягнення даної мети будуть створені відкриті платформи, які об’єднають зусилля будівельників, конструкторів, архітекторів, інженерів та місцевої влади, щоб розробити інноваційні можливості фінансування, підвищити енергоефективність будівель, перетворити зусилля на вигідні економічні показники.

 

Зусилля даної програми будуть у першу чергу направлені на осучаснення соціальних будівель, таких як школи та лікарні.

 

 1. Стала мобільність

 

 

Транспорт є одним із найбільших чинників викидів СО2 у атмосферу. Зелена угода передбачає запровадження наступних заходів:

 

 • «Оцифрування» — автоматизація транспорту та створення розумних систем управління трафіком допоможуть зробити транспорт більш ефективним та чистішим, це дасть поштовх для розвитку цифрових програм типу «Мобільність як послуга»;
 • Використання різних видів транспорту – збільшення перевезень морським та залізничним транспортом. Авіаційні викиди над територією Єдиного неба Європи буде зменшено за нульових витрат для споживачів та компаній (зменшення приблизно на 10%);
 • Запровадження цін на перевезення, які будуть відбивати показники впливу транспорт на навколишнє середовище. Ціноутворення також включатиме: включення морського сектору до системи торгівлі викидами, відмова від субсидій на викопне паливо, ефективні ціни за користування загальними автошляхами ЄС, скорочення безкоштовних надбавок для авіакомпаній під час торгівлі викидами;
 • Розширення постачання альтернативних видів транспорту – це передбачає створення до 2025 року близько 1 млн громадських станцій підзарядки для автомобілів з нульовою та низькою емісією газів;
 • Зменшення забруднення громадським транспортом – це передбачає запровадження суворіших стандартів забруднення автомобілями, зменшення забруднень у портах ЄС, покращення якості повітря поблизу аеропортів.

 

 1. Біорізноманіття

 

Екосистеми, які постачають їжу, питну воду, чисте повітря та укриття потребують більшого захисту. Європейською зеленою угодою розроблено комплекс дій для досягнення більшого піклування за екосистемами:

 

 • Європейською Комісією буде розроблена Стратегія біорізноманіття;
 • Паралельно ЄС докладе максимум зусиль для створення глобальної системи із захисту біорізноманіття;
 • Будуть внесені пропозиції щодо зелених європейських міст та збільшення біорізноманіття в межах міст;
 • ЄС збільшить кількість та якість європейських лісів;
 • Буде розроблена нова Стратегія ЄС з лісів, яка передбачатиме висадку нових дерев та відновлення ушкоджених ділянок лісів;
 • ЄС заохочуватиме імпорт деревини, який мінімізує вирубку лісів за кордоном;
 • Створення засад для функціонування «синьої економіки» — стале використання ресурсів моря;
 • Стратегія «Від лану до столу» працюватиме над зменшенням вмісту хімічних добрив у агрокультурах;

 

 1. «Від лану до столу» (From farm to fork)

 

Головною засадою цієї ініціативи є ідея екологічного виробництва харчових продуктів у ЄС. Вони повинні буди безпечними, якісними та поживними і вироблятися з найменшим впливом на природу. Стратегія ініціативи включає в собі впевненість, що європейці споживають доступну та екологічну їжу, яка не шкодить навколишньому середовищу, зберігає біорізноманіття і допомагає призупинити зміни клімату через збільшення органічних господарств.

 

У стратегії також зазначено, що Європейська Комісія співпрацюватиме разом із країнами-членами та зацікавленими сторонами з метою:

 

 • Забезпечити справедливий перехід до стратегії для всіх, хто працює в сільськогосподарських та морських секторах харчового виробництва;
 • Зменшити велику залежність від використання хімічних добрив у вирощуванні та виробництві продукції;
 • Розробити інноваційні методи землеробства та риболовлі, що захищають продукцію від шкідників і хвороб;
 • Допомогти у боротьбі із шахрайством у харчовій сфері шляхами запобігання, виявлення та покарання через координацію із країнами-членами та не членами ЄС.

 

Усім цим нормам повинні відповідати продукти, завезені із-за кордону в ЄС.

 

Зазначено також, що ініціатива «Від лану до столу» є частиною більш ширшої програми відновлювальної економіки, яка теж є частиною Європейської Зеленої угоди:

 

 

 1. Усунення забруднення

 

Зелена угода пропонує прийняти план із повної відмови від забруднень задля збереження чистоти повітря, води та ґрунту. Разом із захистом екосистем створюються засади для зменшення забруднень:

 

 • Захист біорізноманіття в озерах, річках та болотах;
 • Зменшення забруднення від надлишків поживних речовин (завдяки стратегії «Від лану до столу»);
 • Зменшення особливо шкідливих забруднень мікропластиками та фармацевтичними препаратами;
 • Перегляд стандартів якості повітря із вказівками Всесвітньої організації з охорони здоров’я;
 • Забезпечення підтримки місцевої влади задля очищення повітря у населених пунктах;
 • Зменшення забруднень великими промисловими підприємствами та вдосконалення засобів запобігання промислових аварій;
 • Захист громадян від небезпечних хімікатів у новій хімічній стратегії для сталого та вільного від токсинів навколишнього середовища;
 • Розробка нових сталих хімічних альтернативних;
 • Поєднання кращого захисту здоров’я за допомогою препаратів із збільшенням глобальної конкуренції;
 • Удосконалення правил цінової оцінки речовин, які постачаються на споживчий ринок.

 

Усі ці заходи, передбачені Європейською Зеленою угоду і які охоплюють більшу частину економіки Європейського Союзу, є проривними у баченні та досягненні кліматичної нейтральності на континенті. Політична частина угоди передбачає створення засад задля правильного та сталого функціонування нової кліматичної політики ЄС. Сталість розвитку, захист навколишнього середовища, екологічний захист громадян, зменшення викидів та забруднення – нова ініціатива Зеленої угоди, яка відображає розуміння європейського суспільства всього масштабу кліматичних перетворень і антропогенного впливу на природу та показує готовність до важливих суспільних перетворень задля досягнення екологічних цілей.

 

Дата публікації: 27.01.2020