Європейська зелена угода — нова стратегія дружнього до довкілля зростання ЄС


 

Наприкінці минулого року новообрана Президентка Європейської Комісії, Урсула фон дер Ляєн, презентувала свою екологічну ініціативу, окреслену ще у своїй передвиборчій настанові.

 

«Європейська «зелена угода», з одного боку, є нашим баченням кліматично-нейтрального континенту до 2050 року, а з іншого — дуже конкретною дорожньою картою досягнення цієї мети. Це 50 дій до 2050 року. Наша мета — примирити економіку з нашою планетою, знайти баланс між шляхом, яким ми виробляємо і споживаємо, з ресурсами нашої планети, і змусити такий підхід працювати для нашого народу», — Президент Єврокомісії

 

Основною метою Європейської Зеленої Угоди (European Green Deal) є перетворення Європи до 2050 року на перший кліматично-нейтральний континент. Серед інших поставлених задач варто зазначити, що Зелена угода вказується як нова стратегія зростання, яка має на меті перетворити ЄС у справедливе та процвітаюче суспільство, із сучасним економічно ефективним та конкурентоспроможним господарством, де у 2050 році відсутні викиди парникових газів і де економічне зростання залежить від поновлювального використання ресурсів. Проект також спрямований на захист, збереження та збільшення природних ресурсів ЄС, а також захист здоров’я та добробуту громадян у сфері екології.

 

Цікавим є те, що Зелена угода є невід’ємною частиною стратегії Європейського Союзу щодо виконання плану Об’єднаних Націй до 2030 року та цілей сталого розвитку. У рамках Зеленої угоди Єврокомісія переорієнтує процес економічної координації на інтеграцію цілей сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй, поставлення стійкості та добробуту громадян у центр економічної політики та цілей сталого розвитку в основі політики та дій ЄС.

 

Загалом Зелена угода охоплює такі сфери політики:

  • Чиста енергія – створення можливостей для альтернативних, більш чистих джерел енергії;
  • Стале виробництво – стимулювання більш сталих та екологічних методів виробництва;
  • Будівництво – потреба в більш чистому будівельному секторі;
  • Стала мобільність – сприяння більш сталим та екологічним видам транспорту;
  • Біорізноманіття – заходи щодо захисту крихкої екосистеми;
  • «Від лану до столу» (From farm to fork) – залучення шляхів забезпечення більш екологічних систем харчування для населення;
  • Усунення забруднення – створення заходів щодо швидкого та ефективного усунення забруднень навколишнього середовища.

 

 

Серед ключових інструментів запровадження даної ініціативи варто виділити такі пункти.

 

1. Закон про клімат

 

Єврокомісія планує розробити та оприлюднити проект загальноєвропейського закону про клімат до березня 2020 року. Це зафіксує ціль нейтральності клімату до 2050 року в законодавстві. Закон про клімат також забезпечить, щоб усі політики ЄС сприяли досягненню кліматичної нейтралітету та щоб усі сектори економіки та політики відігравали свою роль у досягненні цілі.

 

До літа 2020 року Єврокомісія представить план оцінки впливу, який відповідальним чином збільшить ціль ЄС щодо скорочення викидів парникових газів до 2030 р. — від 50% до 55% порівняно з рівнями 1990 року. Для забезпечення цих додаткових скорочень викидів парникових газів до червня 2021 року будуть переглянуті усі відповідні інструменти, пов’язані з кліматом. Це стосуватиметься Системи торгівлі викидами, включаючи можливе розширення європейської торгівлі викидами на нові сектори економіки, цілі держав-членів щодо скорочення викидів у секторах поза Системою торгівлі викидами, а також положення про землекористування та лісове господарство.

 

2. Європейський кліматичний пакт

 

До березня 2020 року Єврокомісія розробить Європейський кліматичний пакт, для взаємодії з громадськістю щодо кліматичних дій. По-перше, реалізація пакту сприятиме обміну інформацією, натхненню та сприятиме розумінню громадськістю загроз і викликів перед змінами клімату та деградації навколишнього середовища і шляхів протидії. Для цього використовуватиметься декілька інструментів, включаючи заходи в країнах-членах, за моделлю постійних діалогів Комісії. По-друге, повинні бути як реальні, так і віртуальні простори, щоб люди висловлювали свої ідеї та творчість та працювали разом над амбітними проектами, як на індивідуальному, так і на колективному рівні. Учасники зможуть взяти на себе зобов’язання щодо конкретних цілей кліматичних дій. По-третє, Єврокомісія працюватиме над нарощуванням потенціалу для сприяння низовим ініціативам щодо зміни клімату та захисту навколишнього середовища. Інформаційні, методичні та навчальні модулі можуть допомогти обмінятися корисною практикою. Пакт повинен забезпечити дискусії серед суспільства щодо зеленого майбутнього Європи – консолідувати громадян.

 

3. Система торгівлі викидами

 

Розширення Системи торгівлі викидами передбачає залучення до цієї системи морський сектор транспортних перевезень та зменшення квот, що безкоштовно надаються авіакомпаніям.
Із фінансової точки зору, це збільшить дохід до бюджету ЄС на 20% у цій сфері. Розподіл додаткових надходжень буде спрямований на посилення фінансування зелених програм.

 

4. Податок на імпорт вуглецю

 

Запровадження податку на ввезення вуглецю Єврокомісія пояснює тим, що не всі країни розділяють цілі сталого розвитку та імплементацію Паризької угоди у своє законодавство та економіку. Якщо розбіжності у рівнях запровадження рівня декарбонізації у всьому світі зберігатимуться, Єврокомісія запропонує механізм для окремих сфер економіки, щоб зменшити ризик викиду вуглецю. Це забезпечило б відповідний рівень ціни на імпорт, що відображає вміст вуглецю. Цей захід запровадження оподаткування викидів вуглецю розглядається як альтернатива подібним заходам у Системі торгівлі викидами ЄС.

 

5. Транформація економіки

 

Повна трасформація економіки ЄС буде базуватися на засадах переважання зелених, відновлюваних енергоносіях та виробництві. У документі зазначено, що виробництво та використання енергії в економічних секторах становлять понад 75% викидів парникових газів ЄС. Пріоритет надаватиметься енергоефективності . Розвиток енергетичного сектора має базуватися в основному на відновлюваних джерелах, що доповнюватиметься швидким припиненням видобутку вугілля та декарбонізації газової енергетики. У той же час енергопостачання ЄС має бути надійним та доступним для споживачів та бізнесу.

 

Ризики енергетичної бідності для окремих домогосподарств при переході до відновлюваних джерел енергії буде вирішено шляхом запровадження ефективних програм фінансування реновації цих домогосподарств.

 

Щодо промисловості, то варто зазначити, що Єврокомісія передбачає поступову трансформацію індустріального сектора економіки ЄС протягом наступних 25 років. Це стосуватиметься декарбонізації таких важливих галузей як металургія, хімічна та цементна промисловість в контексті нової промислової стратегії ЄС, яка буде прийнята у березні 2020 року разом із планом відновлювальної економіки.

 

Щодо останнього, то план передбачає запровадження політики «сталих продуктів», тобто повторного використання виробленої сировини разом із зменшенням використання ресурсів. Також буде розширена відповідальність виробників. Зазначається, що хоча план відновлювальної економіки керуватиме переходом усіх секторів, дії будуть зосереджені, зокрема, на ресурсомістких галузях, таких як текстиль, будівництво, електроніка та пластик. Єврокомісія розроблятиме вимоги, щоб забезпечити, щоб вся упаковка на ринку ЄС була повторно використана або перероблена до 2030 року, буде розроблено нормативно-правову базу щодо біопластикових та пластику, що розкладаються, а також впроваджуватиме заходи щодо використання одноразового пластику.

 

Економічні перетворення також будуть запроваджені у будівельній промисловості та транспорті. Цікавим є те, що ціна транспорту за новою економічною стратегією ЄС повинна відображати вплив, яким він діє на довкілля та здоров’я людей.

 

Зміни торкнуться і аграрного сектору економіки. Навесні 2020 року очікується представлення Стратегії «Від лану до столу» (Farm to Fork) , публічна дискусія щодо якої допоможе сформулювати більш сталу продовольчу політику ЄС, яка сприятиме боротьбі зі змінами клімату та скороченню використання хімічних пестицидів, добрив та антибіотиків у сільському господарстві.

 

Стратегія стимулюватиме екологічне споживання їжі та наявність доступної й здорової їжі для всіх. Імпортовані продукти, які не відповідатимуть екологічним стандартам ЄС, не допускатимуться на ринки ЄС.

 

 

 

6. Стратегія з біологічного різноманіття до 2030 року

 

Європейський Союз планує представити Стратегію з біологічного різноманіття у березні 2020 з подальшим представленням на Міжнародній Конференції з біологічного різноманіття в Куньміні у жовтні 2020 року.

 

Стратегія біорізноманіття визначатиме конкретні заходи для досягнення цілей, такі як збільшення охоплення охоронюваних земельних і морських зон в мережі охорони рідкісних видів та оселищ Nature 2000, а також посилення транскордонного співробітництва для більш ефективного захисту та відновлення територій, охоплених мережею Nature 2000. Єврокомісія визначить, які заходи, включаючи законодавство, допоможуть державам-членам покращити та відновити пошкоджені екосистеми до відносно гарного екологічного стану, включаючи екосистеми, багаті вуглецем. Стратегія біорізноманіття також буде включати пропозиції щодо озеленення європейських міст та збільшення біорізноманіття в міських просторах.

 

7. План інвестицій сталої Європи

 

Для досягнення цілей, встановлених Зеленою угодою, існують значні інвестиційні потреби. Було підраховано, що для досягнення поточних цільових кліматичних та енергетичних цілей на 2030 рік буде потрібно 260 мільярдів євро додаткових щорічних інвестицій, а це приблизно 1,5% ВВП 2018 року. Цей потік інвестицій потрібно буде підтримувати з часом. Масштаб інвестиційного виклику вимагає мобілізації як державного, так і приватного сектору.

 

Єврокомісія представить Інвестиційний план сталої Європи для задоволення додаткових потреб у фінансуванні. Він поєднуватиме виділене фінансування для підтримки стійких інвестицій та пропозиції, які сприятимуть зеленим інвестиціям. У той же час, важливо буде підготувати програму підтримки розвитку проектів. Технічна допомога та консультативні послуги допоможуть учасникам програми визначити та підготувати проекти та отримати доступ до джерел фінансування.

 

Співробітництво також буде вестися з групою Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), національними рекламними банками та установами, а також з іншими міжнародними фінансовими установами. ЄІБ поставив собі за мету подвоїти свої кліматичні інвестиції з 25% до 50% до 2025 року, ставши таким чином Європейським кліматичним банком.

 

В рамках Інвестиційного плану сталої Європи Єврокомісія запропонує Механізм справедливого переходу, включаючи Фонд справедливого переходу, який передбачатиме плавний перехід до зменшення обсягів вуглецю в національних економіках.

 

На рівні національних бюджетів більш широке використання інструментів зеленого бюджетування допоможе перенаправити державні інвестиції, споживання та оподаткування на зелені пріоритети, а не на державні субсидії. На національному рівні Європейська зелена угода створить ґрунт для широкомасштабних податкових реформ, усуваючи субсидії на викопне паливо, перекладаючи податковий тягар із праці на забруднення.

 

 

Європейська зелена угода також передбачає сприяння екологічним перетворенням у школах, університетах та пропагуванню екології для широких верств населення. Єврокомісія підготує європейську програму з компетенції, яка допоможе розвивати та оцінювати знання, вміння та навички щодо змін клімату та сталого розвитку. Вона також надасть допоміжні матеріали та полегшить обмін практикою в мережах ЄС щодо програми підготовки вчителів.

 

Європейська зелена угода є засобом досягнення цілей Європейської кліматичної нейтральності та захисту навколишнього середовища. Дана ініціатива є проривом у сфері екології. Також цей документ є всеохоплюючою настановою для всіх органів ЄС, суспільства, виробників та споживачів продукції. Саме ця всеохоплюваність робить цю стратегію універсальною для Європи та може послужити прикладом й для інших країн.

Дата публікації: 19.01.2020