Аналіз програм кандидатів у Президенти України на предмет актуалізації екологічної тематики


В розвинених демократичних країнах політичні програми партій та кандидатів на представницькі позицій слугують дороговказом та планом дій, які кандидат планує здійснити за допомогою владних механізмів.

 

Окремим блоком в передвиборчих програмах виступає категорія, присвячена екологічним питанням та викликам, пов’язаним зі зміною клімату та адаптації до наслідків цього процесу. Для нашого дослідження релевантними є позиції кандидатів щодо впровадження екологічних ініціатив, проведення політики згідно принципів сталого розвитку тощо. Ці та інші питання (включаючи теми енергозбереження, поступового переходу на відновлювальні джерела енергії та ін.) узагальнено під поняттям “екологічна тематика”.

 

Методологія

 

В українському політичному дискурсі відповідні питання набувають все більшої ваги. Так, згідно результатів опитувань української суспільної думки, екологія вже не сприймається як другорядне питання. Таким чином, відправною точкою даного дослідження була необхідність визначення

 

 1. позицій кандидатів щодо відповідних проблем та ступеня ставлення до них,
 2. загальної питомої ваги екологічної проблематики в передвиборчих програмах кандидатів та ступеню конкретики відповідних положень
 3. основних понять, що їх визначають кандидати як складові “екологічного”/”кліматичного” блоку.

 

Зважаючи на очевидний ріст таких тенденцій змін суспільної думки з одного боку, та наближення президентських та парламентських виборів — з іншого, було прийнято рішення проаналізувати програми кандидатів на посаду Президента України щодо екологічних питань.

 

Для проведення такого дослідження було вирішено взяти за основу методологічний інструментарій, що застосовувався нами раніше під час [1][2] проведення компаративного дослідження позицій німецьких та українських політичних партій щодо екологічно релевантної тематики. Окрім сумарної частки відповідної проблематики у програмах кандидатів, наш огляд має продемонструвати також і ступінь “чутливості” представників вітчизняного політикуму до запитів, що надходять від українських громадян.[3]

Результати

 

П. І. Б. кандидата Зміст положень передвиборчої програми щодо екологічних питань та проблематики зміни клімату
Балашов Геннадій Вікторович Згадки відсутні
Безсмертний Роман Петрович Стимулювання розвитку органічного фермерства, вироблення органічної продукції для внутрішнього ринку та на експорт

Реалізація екологічної політики, яка спрямована на дотримання балансу між природою та людиною, збереження біорізноманіття країни

Захист лісів та підвищення показників лісистості до рівня розвинених країн, впорядкування використання лісових ресурсів

Впровадження державних програм захисту водних ресурсів України

Впровадження чітких стандартів раціонального й екологічно безпечного землекористування, а також промислового використання водних ресурсів

Відмова від використання пластику в побуті

Перехід до глибокої переробки твердих побутових відходів (ТПВ), рекультивація полігонів ТПВ та вирішення проблеми промислових відходів

Богомолець Ольга Вадимівна Підтримати пріоритетний розвиток екологічно чистих та енергозберігаючих технологій, агропромислового комплексу, ІТ та високоточних технологій, транспортної та туристичної галузі
Богословська Інна Германівна Кожен громадянин є співвласником[4] природних копалин, земельних, водних, лісових та інших природних ресурсів України, інтелектуальної власності, культурної та історичної спадщини, доходи від яких будуть розподілені між всіма громадянами України

Розширення використання альтернативних джерел енергії. Масове впровадження технологій енергозбереження

Запровадження обов’язкових стандартів очищення промислових викидів та відходів. Впровадження державних програм переробки сміття в інноваційний спосіб та якості питної води

Жорстке покарання за вирубку лісів та забруднення водойм

Бойко Юрій Анатолійович Згадки відсутні
Бондар Віктор Васильович Впровадження трирічної надпотужної програми енергозбереження

Збереження ядерної генерації

Стимулювання енергонезалежності місцевих громад через часткову компенсацію (до 70%) витрат на створення власної енергогенерації

Ващенко Олександр Михайлович Народний контроль над використанням землі та надр

Використання надр за всі роки приватизації буде уважно вивчено

Справедливі додаткові платежі від користування природними ресурсами, що належать Українському народу, будуть донараховані до державного бюджету

Формування національного резерву родовищ та видобувних і переробних виробництв корисних копалин, що не підлягатимуть приватизації, а також прозору інвентаризацію ресурсів, що знаходяться в Державному резерві

[Створення нової енергетичної стратегії], яка передбачатиме інтеграцію енергогенеруючих потужностей та енерготранспортуючих мереж, газо, нафто- і продуктопроводів України в єдине енергетичне поле країн ЕС

Вілкул Олександр Юрійович Розвиток альтернативної та малої енергетики
Габер Микола Олександрович [Необхідність переходу на відновлювальні джерела]

Діти мають жити в екологічно чистому середовищі, а держава захищати екологію та ефективно використовувати  природні ресурси, для цього маємо зупинити знищення лісів, озер та річок. Запровадити кримінальну відповідальність за забруднення і знищення навколишнього середовища

Заборонити безконтрольний експорт ресурсів з країни — руди, лісу-кругляку, газу власного видобутку, бурштину та інших корисних копалин. Це спільне багатство, і має використовуватися ефективно та приносити користь кожному громадянину безпосередньо

Від використання природніх ресурсів та корисних копалин, кожен громадянин України має раз в рік отримувати свою частину від  прибутку

Запровадити економічні та соціальні стимули для 100%сортування та переробки відходів. Побудувати сміття-переробні комплекси та розробити стратегію, яка призведе до закриття всіх сміттєзвалищ

Гнап Дмитро Володимирович Згадки відсутні
Гриценко Анатолій Степанович [Необхідність впровадження політики] енергозбереження і енергоефективності, опора на власні, зокрема відновлювані ресурси
Данилюк Олександр Володимирович Згадки відсутні
Дерев’янко Юрій Богданович Питання вирішення екологічних проблем та довкілля стануть одними з пріоритетів держави:

 • зупинимо нещадну вирубку лісів та забезпечимо їх відновлення;
 • запустимо систему екологічного моніторингу та контролю за станом води, грунтів, повітря. Кожна людина зможе контролювати рівень забрудненості довкілля он-лайн та безкоштовно;
 • посилимо покарання для порушників природоохоронного законодавства;
 • сприятимемо застосуванню та поширенню еко-інновацій, екологічно чистих технологій, розвитку альтернативної енергетики.

Безпечне екологічне довкілля — це здоров’я людини. Захистити екологію — це наш обов’язок перед нашими дітьми

Добродомов Дмитро Євгенович Згадки відсутні
Журавльов Василь Миколайович Забезпечення переходу економіки на інноваційну модель розвитку, як запоруки не тільки високої якості життя, охорони здоров’я, екологічної безпеки, обороноздатної держави, але й елементу збагачення загальнолюдської культури

Eкологічна безпека:

спільне проведення державними і громадськими природоохоронними структурами регулярних місцевих моніторингів щодо екологічної ситуації та безпеки з обов’язковим оприлюдненням їхніх результатів

Вирішення комплексу медичних, соціальних і науково-технологічних проблем, пов‘язаних з Чорнобильською катастрофою та питаннями безпечної експлуатації об‘єктів атомної енергетики загалом

Створення загальнонаціональної системи аналізу та прогнозування внутрішніх і зовнішніх екологічних загроз, пов‘язаних як з природними чинниками, так і з антропогенним впливом на навколишнє середовище

Надання пріоритету в інвестуванні екологічно безпечним та енергозберігаючим проектам і технологіям

Зеленський Володимир Олександрович Екологія країни – це інвестиція в майбутні покоління. Введення європейських стандартів промислового і продовольчого виробництва. Україна має стати світовим екологічним продовольчим супермаркетом

Сортування та переробка сміття, відмова від пластику, контроль за вирубкою лісів, забрудненням річок, виснаженням чорноземів – наш внесок у майбутнє країни

Каплін Сергій Миколайович ГАРАНТУЮ ЗЕЛЕНУ І ЧИСТУ УКРАЇНУ, ВИСОКІ ЕКОЛОГІЧНІ СТАНДАРТИ:

 • систематичний МОНІТОРИНГ екологічної ситуації щодо дотримання норм;
 • ПОСИЛЕННЯ відповідальності за порушення в сфері екології;
 • жорсткий державний КОНТРОЛЬ процесів видачі ліцензій і дозволів;
 • ВПРОВАДЖЕННЯ державних програм зі стимулювання використання біопалива та інших альтернативних джерел електроенергії;
 • СПРИЯННЯ впровадженню сучасних технологій утилізації сміття;
 • ПРОВЕДЕННЯ заходів із відновлення лісів
Кармазін Юрій Анатолійович Ввести на рівні місцевого самоврядування систему захисту лісу від пожеж та сувору заборону позапланового вирубування лісів, особливо в Карпатах і Прикарпатті
Кива Ілля Володимирович Ми будемо розвивати енергонезалежність, виробництво і використання альтернативних джерел енергії, біопалива
Корнацький Аркадій Олексійович Згадки відсутні
Кошулинський Руслан Володимирович Ухвалити державну програму енергетичної незалежності України за принципом: зменшення споживання, збільшення видобутку, диверсифікація джерел (не більше ніж 30% від однієї країни-постачальника). Заохочувати споживачів до переходу на енергоощадні технології
Кривенко Віктор Миколайович Незалежний українець – ресурсно ефективний. Він застосовує енергоощадні технології, організовує рівні для всіх умови використання й виробництва енергії, вільний вибір постачальників, обґрунтовані тарифи.

Оподаткування надр та сплата екологічних податків будуть підвищені до світового рівня

Кривонос Сергій Григорович Заміщення споживання невідновлюваних енергоресурсів  споживанням енергії з відновлюваних джерел, переважно електричної з відповідним здешевленням її собівартості
Купрій Віталій Миколайович Уряд має забезпечити пільгові кредити і державне фінансування енергоефективних технологій – наприклад, використання геотермальної і сонячної енергії, програма «пасивний будинок» зі скороченням споживання енергії у 10 разів!
Литвиненко Юлія Леонідівна Екологізація економіки та розумна економія ресурсів – необхідність найближчих років. Житловий фонд та більшість підприємств країни катастрофічно застаріли. Їхня модернізація потребує великих витрат, але цей процес є незворотнім. Енергоефективність – невід’ємна умова розвитку

Реформований енергоринок має працювати на те, щоб забезпечувати ефективність використання ресурсів, конкурентні ціни та захист прав споживачів

Україні потрібні інноваційні національні проекти – насамперед, у галузі «зеленої» енергетики. Я впевнена, громадяни мають запровадити відповідальне споживання, вони мають брати активну участь у формуванні екологічної свідомості суспільства

Ляшко Олег Валерійович Земля – головне, але не єдине наше багатство. Є ще ліс, газ, вугілля, бурштин. Влада не цінує, а розбазарює все це. Замість того, щоб давати роботу львівським, волинським, павлоградським шахтарям – купує вугілля в Африці, Америці та Росії. Замість того, щоб збільшувати видобуток власного газу – купує його в країни-агресора. Замість того, щоб розвивати вітчизняну деревообробку – хоче зняти наш мораторій на заборону вивозу лісу-кругляка на догоду МВФ.
Мороз Олександр Олександрович Страхуванню підлягає ризики забруднення довкілля і т.д.
Мураєв Євгеній Володимирович Реальна енергетична незалежність за рахунок видобутку власного газу і вугілля та розвитку атомної енергетики

Підвищення технологічного рівня базових галузей промисловості, переведення їх на меншу енерговитратність

Наливайченко Валентин Олександрович Згадки відсутні
Насіров Роман Михайлович Згадки відсутні
Новак Андрій Яремович Формування нової філософії використання природних багатств України, де надра мають відігравати роль економічного стимулятора розвитку новітніх технологій їхнього використання і аналога золотовалютного запасу країни
Носенко Сергій Михайлович Згадки відсутні
Петров Володимир Володимирович Створення державної програми розвитку мирного атома
Порошенко Петро Олексійович [Поняття “сталий розвиток” фігурує лише в назві одного з підзаголовків програми]
Ригованов Руслан Олександрович Згадки відсутні
Садовий Андрій Іванович Створити ефективну модель зеленої генерації

Оновити теплові мережі через механізми фінансування проектів з енергоефективності

Зобов’язати державні компанії впроваджувати соціально відповідальну стратегію діяльності щодо персоналу, споживачів, екології тощо, зокрема оприлюднювати нефінансові показники діяльності

Скоцик Віталій Євстафійович В умовах постійних загроз щодо припинення постачання газу і вугілля нашій державі потрібно розвивати саме відновлювальні джерела енергії. Це не тільки незалежність енергетична, а й турбота про екологію країни
Смешко Ігор Петрович Забезпечення енергетичної незалежності України на базі відновлювальних та  екологічно чистих джерел енергії, модернізованої ядерної енергетики, державного стимулювання зростання видобутку природного газу в Україні

Запровадження державної екологічної  програми «Чиста вода, чисте повітря, чисте довкілля»

Соловйов Олександр Миколайович Підготовка законопроекту щодо надання податкових пільг для підприємств, що забезпечують економію енергії та вироблення тепла для населення за рахунок нових технологій

Програма з розвитку атомної енергетики як джерела дешевої енергії для населення і промисловості та розширення кооперації з державами ядерного клубу

Тарута Сергій Олексійович Згадки відсутні
Тимошенко Юлія Володимирівна Ми створимо умови для стрімкого розвитку відновлюваної енергетики: сонячної, вітрової, геотермальної та інших
Тимошенко Юрій Володимирович Запровадити широкомасштабну програму енергозбереження

Наростити власний видобуток вуглеводнів

Стимулювати розвиток нетрадиційних джерел енергії

Шевченко Ігор Анатолійович УКРАЇНЦЯМ – чисті: повітря, вода, ґрунт, а також – безпечні продукти харчування!

ДОВКІЛЛЮ – екологічну поліцію та Цілодобовий GPS-контроль за джерелами забруднення!

ЕЛЕКТРОМОБІЛЯМ – ввезення до України без мита, акцизу та ПДВ мінімум на 25 років!

Шевченко Олександр Леонідович Особливу увагу приділимо екології, на якій не маємо права економити

 

Додатково було вирішено детальніше проаналізувати заяви та публікації п’яти лідерів президентської гонки та дати розгорнутий коментар щодо їх позицій, враховуючи окремі документи, розміщені на персональних сайтах кандидатів та записи публічних виступів під час проведення передвиборчої кампанії.

 

П. І. Б. кандидата Місце екологічної тематики в загальному передвиборчому дискурсі кандидата
Бойко Юрій Анатолійович Не зважаючи на наявний управлінський досвід в сфері екології, природоохоронних заходів та промислової політики, екологічним питанням приділяється низький рівень уваги.
Гриценко Анатолій Степанович Орієнтація на норми європейського законодавства в передвиборчій програмі та основні меседжі кандидата під час публічних виступів дозволяють констатувати важливість екологічної тематики, проте частота підняття таких тем все ще залишається низькою.
Зеленський Володимир Олександрович Орієнтація на молодий електорат відображає відносно вищу питому вагу екологічної тематики в передвиборчій програмі. Проте змістовне наповнення відповідних положень все ще залишається на низькому рівні.
Порошенко Петро Олексійович Зважаючи на інші фактори, на які головним чином ставиться акцент у загальній передвиборчій кампанії кандидата, низький рівень екологічної тематики не є неочікуваним. В цьому плані головну роль відіграє тема енергетики, енергозбереження та енергонезалежності.
Тимошенко Юлія Володимирівна Конкретизація екологічної тематики в програмних документах кандидата відзначається відносно вищим рівнем, повна відокремленість екологічного блоку у супровідних публікаціях дає підстави говорити про середній рівень уваги до відповідних проблем.[5]

 

Висновки

 

Попри наявність екологічно релевантної тематики в передвиборчих програмах 75% кандидатів на посаду Президента України, очевидним є декларативний та місцями занадто абстрактний характер відповідних положень. Екологічна тематика не є рівноправною порівняно з іншими блоками в передвиборчих програмах, характер заяв на предмет відповідної проблематики є суто декларативним. Так, майже не вказуються жодні дати щодо впровадження екологічних ініціатив, не називаються конкретні проекти програмних документів, що покликані впливати на імплементацію державної екологічної та кліматичної політик, не проводяться паралелі з системами, де кліматична політика вже давно посідає першочергові місця на порядку денному. Загалом, проаналізовані джерела вказують на те, що екологічна тематика займає в передвиборчих програмах кандидатів на пост Президента України місце лише формальне, без суттєвого змістовного наповнення.

 

Інші публікації також вказують на однорідність позицій кандидатів стосовно всього змісту програм. Такий підхід до формулювання положень передвиборчих програм свідчить, по-перше, про обізнаність кандидатів щодо низького рівня політичної поінформованості електорату та, по-друге, про відповідне ставлення кандидатів до формулювання планування своєї діяльності на вищих представницьких посадах України.

 

На жаль, як для кандидатів, так і для електорату поки не є очевидною пряма загроза кліматичних змін відносно макроекономічних глобальних міждержавних стосунків та економічної кон’юнктури України зокрема. Довгострокове планування політики в ХХІ столітті неможливе без значної уваги до кліматичної та екологічної тематики. Вважаємо за необхідне в черговий раз підкреслити важливість змістовного наповнення програм кандидатів на репрезентативні посади. Завдяки високому рівню деталізації позицій щодо відповідних тем відкривається вікно можливостей для

 

 1. громадських організацій, що мають змогу зробити свій внесок до якісного наповнення програми,
 2. ефективного громадського контролю за перебігом виконання передвиборчих обіцянок кандидата,
 3. представників академічної та журналістської спільноти в процесі моніторингу змін головних акцентів та трендів у публічному дискурсі.

 

Вважаємо за необхідне присвятити відповідній тематиці суттєву увагу під час проведення передвиборчих дебатів серед кандидатів на посаду Президента України.[6]

Автор дослідження: Семен Павленко

Редактура: Олександра Азархіна

 


 

 1. Для більш детальної інформації див. дослідження “Уявлення населення України про сталий розвиток” (Програма розвитку ООН, Україна) http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/report_population_perception_sustainable_development.html та дані опитування Research & Branding Group, результати якого доступні за посиланням http://ecoprostir.com/2017/09/13/ekologichnymy-problemamy-sturbovani-90-ukrayintsiv-opytuvannya/
 2. Джерелом всіх наведених нижче висновків щодо предмету огляду є сайт Центральної виборчої комісії України та наявні там передвиборчі програми усіх зареєстрованих кандидатів на посаду Президента України  http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/WP001
 3. Аналітичний огляд «Зелений політичний дискурс у Німеччині та Україні»  https://ua.boell.org/uk/2018/04/17/zeleniy-politichniy-diskurs-u-nimechchini-ta-ukrayini
 4. За винятком, коли згадки відсутні, інформація подається у форматі прямих цитат
 5. Згідно даних соціологічної групи Рейтинг від 04.03.2019 http://ratinggroup.ua/research/ukraine/monitoring_elektoralnyh_nastroeniy_ukraincev_fevral_2019.html
 6. Тарас Білоус: Чому Гітлер не був лівим: політичний спектр і науковий підхід/ Журнал “Спільне” https://commons.com.ua/uk/politichnij-spektr-i-naukovij-pidhid/?fbclid=IwAR0yJSDl3NdzdcW51MlQbP20wNRhNtceG0xv6zsVB8aLTiTeDTeltcx7LEI

 


 

Дата публікації: 06.03.2019